Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ขึมภูเขียว


Teaching :  พืขไร่เศษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตข้าว เทคโนโลยีการผลิตอ้อย วัชพืชและการป้องกันกำจัด

Research areas :  ข้าว อ้อย งา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช