Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

อาจารย์ ดร.ปุญญิศา ชารีรักษ์


Teaching :  โรคพืชวิทยา 

Research areas :  โรคพืชและการป้องกันกำจัด

  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช