Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

อาจารย์ ดร.อยุธย์ คงปั้น


Teaching :  การปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพืชกรรม หลักการเกษตร 

Research areas :  การผลิตพืชไร่ 

  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช