Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพงษ์ บุญสรรค์


 

Teaching :  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Research areas : ยางพารา ความอุดมสมบูรณ์ของดิน วิทยาการดิน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช