Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  29-07-2566
Lab-กาฬสินธุ์
ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มุ่งมั่น พัฒนา จิตอาสา เชี่ยวชาญ
พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
รายวิชา AG-014-201 โครงงานด้านพืชศาสตร์ 1
AG-013-001 พืชไร่เศรษฐกิจ
# มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มุ่งมั่น พัฒนา จิตอาสา เชียวชาญ
มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และชุมชนอื่นWarning: getimagesize(img_news_gallery/JMExz3lwtAySxfxR3UMlH9xaTj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/plnt/www/frmNews_list.php on line 94

Warning: getimagesize(img_news_gallery/6HYXbDPoAX6X37MLpaItDqAt8r.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/plnt/www/frmNews_list.php on line 94

มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  7  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
  การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
     ม.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
     การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG) และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     กลู่มวิชาในหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช