Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ขึมภูเขียว
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  17-11-2563
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค่ายวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3 
  U2T โนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกด้านพืชศาสตร์ 
  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
     ค่ายวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3
     นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตดำเนินกิจกรรมในงานค่ายวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3

     U2T โนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     U2T โนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

     5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
     เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกด้านพืชศาสตร์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้โอวาท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในการออกฝึกงานภายนอก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช